ÅRETS TEMA

LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Välkommen till Digitala veckan

15-19 november 2021

 

Årets huvudtema är långsiktig kompetensförsörjning:

  • Inspirera ungdomar att utbilda sig och därefter söka sig till bristyrken inom IT-sektorn.
  • Attrahera fler kvinnor till branschen och säkerställa att de trivs och blir kvar över tid.  
  • Påvisa styrkan i en av landets största IT-hubbar genom att visa upp regionens alla fantastiska bolag med syfte att attrahera hemvändare och locka till kompetensinvandring både nationellt och internationellt. Visa möjligheterna till livslång yrkeskarriär inom Linnéregionen.
  • Underlätta vägen från avslutade studier till arbete i regionen. (Linnéuniversitetets karriärdagar). 
  • Framtidens kompetensbehov och alternativa sätt att arbeta.

Hur vill ni ta möjligheten att exponera er under Digitala veckan?

Digitala veckan arrangeras av den ideella föreningen Digitri, dess medlemmar och samarbetspartners. Vi tror att samarbete är den effektivaste vägen framåt. Tillsammans kan vi sälja in Linnéregionen som Sveriges IT-Hub och säkerställa att vi har den kompetensen som krävs för att kunna backa upp det påståendet även i framtiden!

?

Deltagande aktivt

Som deltagare får du möjlighet att profilera din organisation och det ni gör. Samtidigt bidra till att stärka Linnéregionens attraktionskraft. Inspirera morgondagens medarbetare och locka till ökad kompetensinvandring. 

Vi ser framför oss mängder av olika event och happenings runt om i Linnéregionen.

I år hoppas vi på hybridevent (fysiska event som även kan live-streamas) i både Växjö och Kalmar. Fulla med inspirerande föreläsningar, intressanta workshops och annat skoj.

Men vi hoppas även på event och studiebesök ute hos företag och på andra platser.

Frågan är egentligen vad ni skulle vilja göra?

 

?

Sponsra digitala veckan

Digitri är en ideell förening och därför helt beroende av sina medlemmar, samarbetspartners och sponsring i olika former för att kunna driva digitala veckan framåt. 

Sponsring av eventet kan ske på olika sätt och ger således olika mycket exponering. Man kan välja att gå in som partner och samverka för att satta ramarna för eventet, sponsra specifika föreläsare eller aktiviteter, alternativt bli huvudsponsor för en dag. I det senare ges egen programtid, marknadsföring löpande under hela dagen och en möjlighet att delta i planeringen av dagen.  

Det finns även möjlighet att sponsra faktisksa kostnaderna för det praktiska arrangemanget. Här finns flera möjligheter och kombinationer. 

Hör av er så tar vi en diskussion!

?

Stöd oss, bli medlem

Genom att bli medlem i Digitri blir du en del av föreningens nätverk och stödjer på så sätt även föreningens vision om att ett nära samarbete gällande regionens kompetensförsörjning i längden är gynsamt för oss alla.

Du blir med förtur eller exklusivitet inbjuden att delta på våra uppskattade event. Som medlem synliggörs du även på vår hemsida.

Du kan även välja att gå ett steg längre och bli partner. Din verksamhet marknadsförs då som en värdefull partner till förenigen och vi verkar mer aktivt tillsammans för att stärka Linnéregionens attraktionskraft och göra Linnéregionen mer synlig i övriga landet.